یراق آلات تابلو

تعداد زیر شاخه ها:  6 تعداد محصولات:  7


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • لولای مشکی 5x5 تخت
  • MFGPN:  لولای مشکی 5x5 تخت
  • Generic:  5x5
  • تولیدکننده:  روی کارتن مسان ولی روی قطعه چیزی زده نشده
  • توضیح:  لولای 50mmx50mm رنگ مشکی تخت چهار سوراخه برای تابلو برق و تابلو آتش نشانی
  • حداقل خرید:  10 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 80,000 تومان
  • 50 < 100 : 75,000 تومان
  • 100 < : 65,000 تومان
  • لولای 5x5 کرم استیل
  • MFGPN:  لولای 5x5 کرم استیل
  • Generic:  لولا
  • تولیدکننده:  کارتن MISAN
  • توضیح:  لولای 50mmx50mm رنگ کرم استیل تخت چهار پیچ مخفی برای تابلو برق و تابلو آتش نشانی
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 105,000 تومان
  • 50 < 100 : 100,000 تومان
  • 100 < : 95,000 تومان
  • لولای مخفی فلزی
  • MFGPN:  لولای مخفی فلزی
  • Generic:  لولای pt
  • تولیدکننده:  مسان
  • توضیح:  لولای مخفی فلزی با مغزی boushسه پارچه ضخامت ورق 2.5میلیمتر
  • حداقل خرید:  10 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 35,000 تومان
  • 50 < 100 : 34,000 تومان
  • 100 < : 30,000 تومان
  • لولای مخفی دو پیچ سر خود
  • MFGPN:  لولای مخفی دو پیچ سر خود
  • Generic:  لولای PT
  • تولیدکننده:  مسان
  • توضیح:  لولای مخفی فلزی دو پیچ سر خود با مغزی boushسه پارچه ضخامت ورق 2.5میلیمتر
  • حداقل خرید:  10 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 36,000 تومان
  • 50 < 100 : 34,000 تومان
  • 100 < : 32,000 تومان
 • قیمت:  
  • 1 < 50 : 105,000 تومان
  • 50 < 100 : 100,000 تومان
  • 100 < : 95,000 تومان
  • قفل مسان کد 063
  • MFGPN:  قفل مسان کد 063
  • Generic:  قفل سویچی
  • تولیدکننده:  مسان
  • توضیح:  قفل مسان سویچی کد 063 استیل کلید خور
  • حداقل خرید:  5 حزس
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 115,000 تومان
  • 50 < 100 : 113,000 تومان
  • 100 < : 110,000 تومان
  • قفل هیسار 062
  • MFGPN:  قفل هیسار 062
  • Generic:  قفل سویچی
  • تولیدکننده:  هیسار
  • توضیح:  قفل سویچی هیسار کد 062 بدنه استیل
  • حداقل خرید:  5 حزس
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 115,000 تومان
  • 50 < 100 : 113,000 تومان
  • 100 < : 110,000 تومان