دیود ,تریستور ,وریستور / Diode ,Thyristor ,Varistor

تعداد زیر شاخه ها:  9 تعداد محصولات:  158


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • W10M
  • MFGPN:  W10M
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  MIC
  • توضیح:  MCI/ 4 PIN PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER 1000 V 1 A
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,200 تومان
  • 50 < 100 : 2,090 تومان
  • 100 < : 1,980 تومان
  • KBPC1-01
  • MFGPN:  KBPC1-01
  • Generic:  101
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  (KBPC3506) BRIDGE RECTIFIERS 100 V 3 A
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,650 تومان
  • 50 < 100 : 1,568 تومان
  • 100 < : 1,485 تومان
  • DF02
  • MFGPN:  DF02
  • Generic:  2
  • تولیدکننده:   GI
  • توضیح:  Bridge Rectifier Diode, , 1A, 200V DIP-4
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,200 تومان
  • 50 < 100 : 2,090 تومان
  • 100 < : 1,980 تومان
  • D4SB
  • MFGPN:  D4SB
  • Generic:  4
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  temporary bridg پل دیود
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,600 تومان
  • 50 < 100 : 1,520 تومان
  • 100 < : 1,440 تومان
  • DF04M
  • MFGPN:  DF04M
  • Generic:  4
  • تولیدکننده:  SINGAPORE
  • توضیح:  BRIDGE RECTIFIER SINGLE PHASE STANDARD 400 V THROUGH HOLE 4-DIP GI
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,800 تومان
  • 50 < 100 : 1,710 تومان
  • 100 < : 1,620 تومان
  • W04M
  • MFGPN:  W04M
  • Generic:  4
  • تولیدکننده:  MIC
  • توضیح:  4 PIN ~ BRIDGE RECTIFIER 1.5 A 400 V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,500 تومان
  • 50 < 100 : 2,375 تومان
  • 100 < : 2,250 تومان
  • KBU8K
  • MFGPN:  KBU8K
  • Generic:  8
  • تولیدکننده:  CHINA
  • توضیح:  800 V 8 A BRIDGE RECTIFIER 4PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 3,800 تومان
  • 50 < 100 : 3,610 تومان
  • 100 < : 3,420 تومان
  • KBP206G
  • MFGPN:  KBP206G
  • Generic:  206
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:  Bridge Rectifiers 2.0A 600V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,800 تومان
  • 50 < 100 : 1,710 تومان
  • 100 < : 1,620 تومان
  • KBJ408G
  • MFGPN:  KBJ408G
  • Generic:  408
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  Bridge Rectifiers 800V 4A Bridge Rectifier
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 3,800 تومان
  • 50 < 100 : 3,610 تومان
  • 100 < : 3,420 تومان
  • KBU4D
  • MFGPN:  KBU4D
  • Generic:  4
  • تولیدکننده:  VISHAY
  • توضیح:  BRIDGE RECTIFIER SINGLE PHASE 400 V 4A THROUGH HOLE KBU
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,500 تومان
  • 50 < 100 : 2,375 تومان
  • 100 < : 2,250 تومان
  • D2SBA60
  • MFGPN:  D2SBA60
  • Generic:  2
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  DIODE GBL,1.5 A 600 V ,GLASS PASSIVAT 4PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,200 تومان
  • 50 < 100 : 2,090 تومان
  • 100 < : 1,980 تومان
  • KBU6M
  • MFGPN:  KBU6M
  • Generic:  6
  • تولیدکننده:   JAPAN
  • توضیح:  MIC BRIDGE RECTIFIERS SINGLE PHASE 1000 V 6 A THROUGH HOLE KBU
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 3,200 تومان
  • 50 < 100 : 3,040 تومان
  • 100 < : 2,880 تومان
  • D5SBA20
  • MFGPN:  D5SBA20
  • Generic:  520
  • تولیدکننده:  Shindengen
  • توضیح:  4PIN 200V 6A BRIDGE RECTIFIERS SMD/SMT
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,600 تومان
  • 50 < 100 : 1,520 تومان
  • 100 < : 1,440 تومان
  • W04G
  • MFGPN:  W04G
  • Generic:  4
  • تولیدکننده:   TAIWAN
  • توضیح:  Bridge Rectifiers 400V 1.5A 3 PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,800 تومان
  • 50 < 100 : 1,710 تومان
  • 100 < : 1,620 تومان
  • RC203
  • MFGPN:  RC203
  • Generic:  203
  • تولیدکننده:  Shenzhen
  • توضیح:  200V 2A 4-Pin/ PFS /DIODE BRIDGE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,800 تومان
  • 50 < 100 : 1,710 تومان
  • 100 < : 1,620 تومان
  • RC 206
  • MFGPN:  RC 206
  • Generic:  206
  • تولیدکننده:  HITACHI
  • توضیح:  Bridge Rectifiers 2A 800V/4 PIN DIODE BRIDGE
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,900 تومان
  • 100 < : 1,800 تومان
  • SKB30/02A1
  • MFGPN:  SKB30/02A1
  • Generic:  30021
  • تولیدکننده:  BRAZIL
  • توضیح:  SEMIKRON/200V 30A POWER BRIDGE RECTIFIERS 4PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 380,000 تومان
  • 50 < 100 : 361,000 تومان
  • 100 < : 342,000 تومان
  • 1N5819
  • MFGPN:  1N5819
  • Generic:  15819
  • تولیدکننده:  MOTOROLA
  • توضیح:  Schottky Diodes & Rectifiers Vr/40V Io/1A دیود شاتکی
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 950 تومان
  • 50 < 100 : 903 تومان
  • 100 < : 855 تومان
  • 1N5817
  • MFGPN:  1N5817
  • Generic:  15817
  • تولیدکننده:   G
  • توضیح:  AXIAL LEAD RECTIFIERS 20 V 1 A SCHOTTKY RECTIFIER
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,050 تومان
  • 50 < 100 : 998 تومان
  • 100 < : 945 تومان
  • 1N5818
  • MFGPN:  1N5818
  • Generic:  15818
  • تولیدکننده:  MOTOROLA
  • توضیح:  30 V 1 A SCHOTTKY RECTIFIER
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 950 تومان
  • 50 < 100 : 903 تومان
  • 100 < : 855 تومان
  • SBG3045CT
  • MFGPN:  SBG3045CT
  • Generic:  3045
  • تولیدکننده:  Diodes Inc.
  • توضیح:  30A 45v ,Surface Mount Schottky Barrier ,D2PAK -65+150
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 10,500 تومان
  • 50 < 100 : 9,975 تومان
  • 100 < : 9,450 تومان