کلید / Switch

تعداد زیر شاخه ها:  7 تعداد محصولات:  56


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • 7101MD9A4BE
  • MFGPN:  7101MD9A4BE
  • Generic:  7101
  • تولیدکننده:  C&k
  • توضیح:  Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle On-On 0.4VA 20V PC PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 81,000 تومان
  • 50 < 100 : 78,000 تومان
  • 100 < : 75,000 تومان
  • 8C1011-Z
  • MFGPN:  8C1011-Z
  • Generic:  1011
  • تولیدکننده:  Fujisoku Switches
  • توضیح:  Single pole double throw AC125V 6A/250V 3A Solder terminal
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 43,500 تومان
  • 50 < 100 : 42,000 تومان
  • 100 < : 40,000 تومان
  • 8C3021
  • MFGPN:  8C3021
  • Generic:  3021
  • تولیدکننده:  Fujisoku Switches
  • توضیح:  Toggle Switch pole : 3 Function : ON -OFF -ON 6A 125V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 52,000 تومان
  • 100 < : 50,000 تومان
  • 8C4011
  • MFGPN:  8C4011
  • Generic:  4011
  • تولیدکننده:  Fujisoku Switches
  • توضیح:  Toggle Switch pole : 4 Function : ON - ON 6A 125V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 175,000 تومان
  • 50 < 100 : 165,000 تومان
  • 100 < : 162,000 تومان
  • A22
  • MFGPN:  A22
  • Generic:  A22
  • تولیدکننده:  NKK Switches
  • توضیح:  Toggle Switch DPDT Through Hole, Right Angle
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30,000 تومان
  • 50 < 100 : 29,000 تومان
  • 100 < : 28,000 تومان
  • AC3A125V
  • MFGPN:  AC3A125V
  • Generic:  AC3
  • تولیدکننده:  Nittei
  • توضیح:   Toggle Switch 3A/125V SPST 2-Pin Momentary Panel Mount
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 47,000 تومان
  • 50 < 100 : 45,000 تومان
  • 100 < : 42,000 تومان
  • ATE1D-6M3-10-Z
  • MFGPN:  ATE1D-6M3-10-Z
  • Generic:  610
  • تولیدکننده:  FUJISOKU
  • توضیح:  Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle 50MA 48V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 40,500 تومان
  • 50 < 100 : 39,000 تومان
  • 100 < : 37,500 تومان
  • M-2012H
  • MFGPN:  M-2012H
  • Generic:  2012
  • تولیدکننده:  NKK Switches
  • توضیح:  Toggle Switch 0.4VA MAX. 28V MAX. ON-ON right angle
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 62,500 تومان
  • 100 < : 60,000 تومان
  • S-1A
  • MFGPN:  S-1A
  • Generic:  S1A
  • تولیدکننده:  NKK Switches
  • توضیح:  SWITCH TOGGLE SPST 15A 125V Panel Mount
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 62,500 تومان
  • 100 < : 60,000 تومان
  • SW-100-GS-31C
  • MFGPN:  SW-100-GS-31C
  • Generic:  SW-100
  • تولیدکننده:  SATO PARTS
  • توضیح:  Toggle Switch 250V AC-3A  ON-OFF-ON Rating PC terminal 2.54mm
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30,000 تومان
  • 50 < 100 : 29,000 تومان
  • 100 < : 28,000 تومان
  • SW-100-GR32A
  • MFGPN:  SW-100-GR32A
  • Generic:  SW-100
  • تولیدکننده:  SATO PARTS
  • توضیح:  Toggle Switch 250V AC-3A  ON-OFF-ON  PC terminal Red Handle
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30,000 تومان
  • 50 < 100 : 29,000 تومان
  • 100 < : 28,000 تومان
  • SW-100-GR32C
  • MFGPN:  SW-100-GR32C
  • Generic:  SW-100
  • تولیدکننده:  SATO PARTS
  • توضیح:  Toggle Switch 250V AC-3A  ON-OFF-ON  PC terminal Blue Handle
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30,000 تومان
  • 50 < 100 : 29,000 تومان
  • 100 < : 28,000 تومان
  • SW-80
  • MFGPN:  SW-80
  • Generic:  SW80
  • تولیدکننده:  SATO PARTS
  • توضیح:  Toggle Switch 250V AC-3A  ON-OFF-ON 3-Pin
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30,000 تومان
  • 50 < 100 : 29,000 تومان
  • 100 < : 28,000 تومان
  • DS-102R
  • MFGPN:   DS-102R
  • Generic:  DS102
  • تولیدکننده:  MIYAMA ELECTRIC
  • توضیح:  Push-button switch SPST 1A125V.AC Button Color Red
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 9,000 تومان
  • 50 < 100 : 8,000 تومان
  • 100 < : 7,000 تومان
  • AB15-AV
  • MFGPN:  AB15-AV
  • Generic:  ab15
  • تولیدکننده:  Pushbutton
  • توضیح:  Pushbutton Switches SPDT OFF(ON) VERT
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 52,000 تومان
  • 100 < : 50,000 تومان
  • HB16CKS2R
  • MFGPN:  HB16CKS2R
  • Generic:  hb16
  • تولیدکننده:  NKK Switches
  • توضیح:  Button/Body Color SPDT DC30V/0.1A 8mm Red
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 25,000 تومان
  • 50 < 100 : 23,000 تومان
  • 100 < : 22,000 تومان
  • DHA-2
  • MFGPN:  DHA-2
  • Generic:  DHA2
  • تولیدکننده:  MULON JAPAN
  • توضیح:  RED Square Pushbutton Switch, 3A 125-250V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 97,000 تومان
  • 50 < 100 : 95,000 تومان
  • 100 < : 93,000 تومان
  • MR-2-6
  • MFGPN:  MR-2-6
  • Generic:  MR26
  • تولیدکننده:  N/A
  • توضیح:  SWITCH, 6 Position DP6T Rotary Switch, 150 mA @ 24 V dc, Solder
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 808,000 تومان
  • 50 < 100 : 798,000 تومان
  • 100 < : 788,000 تومان
  • MR-K403
  • MFGPN:  MR-K403
  • Generic:  403
  • تولیدکننده:  Pushbutton
  • توضیح:  Rotary Switches LO PRO SHFT 2-3 POS 0.4VA (AC/DC) 28VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 606,000 تومان
  • 50 < 100 : 596,000 تومان
  • 100 < : 586,000 تومان
  • MRX-402
  • MFGPN:  MRX-402
  • Generic:  402
  • تولیدکننده:  NKK Switches
  • توضیح:  Rotary Switch 2 Position 4PDT 2A (AC), 1A (DC) 125VAC Panel Mount Through Hole
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 737,000 تومان
  • 50 < 100 : 727,000 تومان
  • 100 < : 717,000 تومان
  • Z15G1704
  • MFGPN:  Z15G1704
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  HICHLY
  • توضیح:  Microswitch SNAP ACTION; with lever (with roller); SPDT; Pos: 2
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 72,000 تومان
  • 100 < : 67,000 تومان