RF Circulators and Isolators

تعداد زیر شاخه ها:  3 تعداد محصولات:  2


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • 11GLZ03
  • MFGPN:  11GLZ03
  • Generic:  C7688
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:   1420 - 1540 MHZ ISOLATOR
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 2,500,000 تومان
  • 50 < 100 : 2,450,000 تومان
  • 100 < : 2,400,000 تومان
  • 40-100RE
  • MFGPN:  40-100RE
  • Generic:  40100
  • تولیدکننده:  ANAREN
  • توضیح:  RF Attenuator 0Hz ~ 3GHz 100 Ohm 40W
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 750,000 تومان
  • 50 < 100 : 740,000 تومان
  • 100 < : 730,000 تومان