فیلتر / Filter

تعداد زیر شاخه ها:  8 تعداد محصولات:  17


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • ZAP2230-01
  • MFGPN:  ZAP2230-01
  • Generic:  223001
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  NOISE FILTER 250V-AC 30A AMP 1500V-AC 50/60 HZ
  • حداقل خرید:  1 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 390,000 تومان
  • 50 < 100 : 385,000 تومان
  • 100 < : 380,000 تومان
  • ZHC2210-11
  • MFGPN:  ZHC2210-11
  • Generic:  221011
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  NOISE FILTER 240V-AC 10A AMP EMC NOISE FILTER 50/60 HZ
  • حداقل خرید:  1 pcs
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 188,000 تومان
  • 50 < 100 : 185,000 تومان
  • 100 < : 180,000 تومان
  • ZHC2206-11
  • MFGPN:  ZHC2206-11
  • Generic:  2206
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  250V~6A 50/60Hz TV-2.5KV AC L-4X1.8mH R-2X2M X2-3X0.1uF(SH) Y-2X4700pF
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 380,000 تومان
  • 50 < 100 : 375,000 تومان
  • 100 < : 370,000 تومان
  • ZHC2203-11
  • MFGPN:  ZHC2203-11
  • Generic:  2203
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  250V; 3A; 50/60 Hz
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 310,000 تومان
  • 50 < 100 : 308,000 تومان
  • 100 < : 306,000 تومان
  • CK473-B1H331MY
  • MFGPN:  CK473-B1H331MY
  • Generic:  331
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  Size:5mm. 330PF 50V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 58,500 تومان
  • 50 < 100 : 58,000 تومان
  • 100 < : 57,000 تومان
  • TH270JY500
  • MFGPN:  TH270JY500
  • Generic:  270
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  27PF 500V 5%
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 86,500 تومان
  • 50 < 100 : 85,100 تومان
  • 100 < : 84,500 تومان
  • 1000PF
  • MFGPN:  1000PF
  • Generic:  1000
  • تولیدکننده:  WILL ELECTRONICS
  • توضیح:  1000PF 50V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 55,000 تومان
  • 50 < 100 : 54,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • YZ222PY50
  • MFGPN:  YZ222PY50
  • Generic:  222
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  FEED THROUGH CAPACITOR 2.2NF 50
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 59,000 تومان
  • 50 < 100 : 58,000 تومان
  • 100 < : 56,500 تومان
  • ZFN5101-01
  • MFGPN:  ZFN5101-01
  • Generic:  5101
  • تولیدکننده:  TDK
  • توضیح:  Data Line Filter, 1 Function(s), 50V, 1Aat 40dB
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 68,000 تومان
  • 50 < 100 : 65,000 تومان
  • 100 < : 62,000 تومان
  • FN354-4/05
  • MFGPN:  FN354-4/05
  • Generic:  354
  • تولیدکننده:  SCHAFFNER
  • توضیح:  Power Line Filter 0Hz to 60Hz 4A 440VAC Quick Connect Flange Mount
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,800,000 تومان
  • 50 < 100 : 1,780,000 تومان
  • 100 < : 1,750,000 تومان
  • 102
  • MFGPN:  102
  • Generic:  1000
  • تولیدکننده:  JAPAN
  • توضیح:  Feed-through Capacitor 1000pF 100V Metric M3 (3 mm thread) 102 1NF
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 64,000 تومان
  • 100 < : 63,000 تومان
  • NG-20161
  • MFGPN:  NG-20161
  • Generic:  20161
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  NEC NG-20161 repeating coil transformer
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 385,000 تومان
  • 50 < 100 : 383,000 تومان
  • 100 < : 380,000 تومان
  • CFV455E10
  • MFGPN:  CFV455E10
  • Generic:  455
  • تولیدکننده:  MURATA
  • توضیح:  FILTRE CERAMIQUE 455 KHZ CFV 455 E10. Cliquez pour agrandir
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,000 تومان
  • 50 < 100 : 11,000 تومان
  • 100 < : 10,000 تومان
  • 10M5B
  • MFGPN:  10M5B
  • Generic:  107
  • تولیدکننده:  TOYOCOM
  • توضیح:   10.7MHZ 4POLE HCM CRYSTAL FILTER
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 130,000 تومان
  • 50 < 100 : 128,000 تومان
  • 100 < : 125,000 تومان
  • K9253M
  • MFGPN:  K9253M
  • Generic:  9253
  • تولیدکننده:  EPCOS
  • توضیح:   TV IF audio SAW filter with a bandpass of 32.4MHz to 34.4MHz
  • حداقل خرید:  2 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 73,000 تومان
  • 100 < : 70,000 تومان
  • CFJ455K5
  • MFGPN:  CFJ455K5
  • Generic:  455
  • تولیدکننده:  muRata
  • توضیح:   PIEZO FILTERS 455KHZ
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 150,000 تومان
  • 50 < 100 : 148,000 تومان
  • 100 < : 146,000 تومان
  • K2950M
  • MFGPN:  K2950M
  • Generic:  2950
  • تولیدکننده:  S+M
  • توضیح:   IF Filter
  • حداقل خرید:  3 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 73,000 تومان
  • 100 < : 70,000 تومان