رله / Relay

تعداد زیر شاخه ها:  6 تعداد محصولات:  55


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • NF4EB-48V
  • MFGPN:  NF4EB-48V
  • Generic:  NF4EB
  • تولیدکننده:  MATSUSHITA
  • توضیح:  Signal Relay Low Signal Relay 2A 48VDC 15 Pins
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 118,000 تومان
  • 50 < 100 : 117,000 تومان
  • 100 < : 116,000 تومان
  • DS4-M DC48V
  • MFGPN:  DS4-M DC48V
  • Generic:  DS4M
  • تولیدکننده:  MATSUSHITA
  • توضیح:  Signal Relay 2A 48VDC 14PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 84,000 تومان
  • 100 < : 83,000 تومان
  • MR22-5SZ
  • MFGPN:  MR22-5SZ
  • Generic:  MR22
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  Signal Relay 90 OHM
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 64,000 تومان
  • 100 < : 63,000 تومان
  • G6AU-474P-ST20
  • MFGPN:  G6AU-474P-ST20
  • Generic:  G6AU
  • تولیدکننده:  OMRON
  • توضیح:  Signal Relay Low Signal Relays - PCB 24 VDC 4 Form C (4PDT-NO, NC) 16PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 84,500 تومان
  • 100 < : 84,000 تومان
  • MT2 C93420
  • MFGPN:  MT2 C93420
  • Generic:  MTC
  • تولیدکننده:  ALCATEL
  • توضیح:  Signal Relay RELAY TELECOM DPDT 2A 250V 48VDC Non Latching 11.52 kOhms 8 PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • RZ-48-0H-K
  • MFGPN:  RZ-48-0H-K
  • Generic:  RZ48
  • تولیدکننده:  TAKAMI5AWA
  • توضیح:   Signal Relay MINIATURE RELAY48V High sensitive type DIP-8
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • RA24W-K
  • MFGPN:  RA24W-K
  • Generic:  RA24
  • تولیدکننده:  TAKAMI5AWA
  • توضیح:  Signal Relay 1 X Ry24w-k 24vdc Relay 8 Pin DPDT Signal Relay
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,500 تومان
  • 100 < : 53,000 تومان
  • DS4-M-DC24V
  • MFGPN:  DS4-M-DC24V
  • Generic:  DS4M
  • تولیدکننده:  MATSUSHITA
  • توضیح:  Signal Relay DS4-M-DC24VAG2044 14-pin
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 84,000 تومان
  • 100 < : 83,000 تومان
  • AG3023
  • MFGPN:  AG3023
  • Generic:  3023
  • تولیدکننده:  MATSUSHITA
  • توضیح:  Signal Relay12 VDC -pin
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • LM14F00
  • MFGPN:  LM14F00
  • Generic:  LM14
  • تولیدکننده:  CP CLARE
  • توضیح:  Signal RelayRELAY 8PIN DPDT 2A 48V 2 Form pc mount
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • MT2 C93419
  • MFGPN:  MT2 C93419
  • Generic:  C93419
  • تولیدکننده:  AXICOM
  • توضیح:  Signal Relay 24VDC 8 PIN 200 MW
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان
  • HJR1-2C-5VDC
  • MFGPN:  HJR1-2C-5VDC
  • Generic:  HJR1
  • تولیدکننده:  HE
  • توضیح:  Signal Relay 1A/120VAC,1A/24VDC 8 PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 45,000 تومان
  • 50 < 100 : 44,000 تومان
  • 100 < : 43,000 تومان
  • TX2-3V
  • MFGPN:  TX2-3V
  • Generic:  TX2
  • تولیدکننده:  NAIS
  • توضیح:  Signal Relay MINI RELAY TX2-3V ATX201 8Pin 3VDC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,500 تومان
  • 100 < : 53,000 تومان
  • NAS3W-K
  • MFGPN:  NAS3W-K
  • Generic:  NAS3
  • تولیدکننده:  TAKAMISAWA
  • توضیح:  Signal Relay SMD ,LxW=14.5x7.2mm , 3 VDC 64.3Ω +2.25 VDC +0.3 VDC 140 mW
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 60,000 تومان
  • 50 < 100 : 55,000 تومان
  • 100 < : 50,000 تومان
  • 47W/8
  • MFGPN:  47W/8
  • Generic:  47W
  • تولیدکننده:  PED
  • توضیح:   Signal Relay Miniature PCB Mount Relay 48VDC 8PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 38,000 تومان
  • 50 < 100 : 37,000 تومان
  • 100 < : 36,000 تومان
  • C2CA012G
  • MFGPN:  C2CA012G
  • Generic:  A102
  • تولیدکننده:  F.T JAPAN
  • توضیح:  Signal Relay 2 POLES -2A 12VDC HIGH ISOLATION WIDE CONTACT 480 Ohms
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 74,000 تومان
  • 100 < : 73,000 تومان
  • MR24-N3
  • MFGPN:  MR24-N3
  • Generic:  MR24
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  Signal Relay 24V 750 OHM 15 PIN RELAY
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 58,000 تومان
  • 50 < 100 : 57,000 تومان
  • 100 < : 56,000 تومان
  • CUP P105 BS-I
  • MFGPN:  CUP P105 BS-I
  • Generic:  P105
  • تولیدکننده:  CPCLARE
  • توضیح:  Signal Relay 5Volt 1ontact 1A Relay
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 64,000 تومان
  • 100 < : 63,000 تومان
  • RY24WZ-K
  • MFGPN:  RY24WZ-K
  • Generic:  RY24
  • تولیدکننده:  TAKAMI5AWA
  • توضیح:  Signal Relay 24 VDC /TAKAMI5AWA
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 100,000 تومان
  • 50 < 100 : 98,000 تومان
  • 100 < : 96,000 تومان
  • LZN2 R24V
  • MFGPN:  LZN2 R24V
  • Generic:  LZN2
  • تولیدکننده:  OMRON
  • توضیح:  Signal Relay 24-V DC 9PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 135,000 تومان
  • 50 < 100 : 132,500 تومان
  • 100 < : 130,000 تومان
  • MR62-24KSR
  • MFGPN:  MR62-24KSR
  • Generic:  MR62
  • تولیدکننده:  NEC
  • توضیح:  Signal Relay 24VDC 8 PIN
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 54,000 تومان
  • 50 < 100 : 53,000 تومان
  • 100 < : 52,000 تومان