کلید / Switch

تعداد زیر شاخه ها:  7 تعداد محصولات:  55


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • Z15G1704
  • MFGPN:  Z15G1704
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  HICHLY
  • توضیح:  Microswitch SNAP ACTION; with lever (with roller); SPDT; Pos: 2
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 72,000 تومان
  • 100 < : 67,000 تومان
  • KW7-0
  • MFGPN:  KW7-0
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:   Position
  • توضیح:   Subminiature Precision Approved Microswitch 16A 250V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 28,000 تومان
  • 50 < 100 : 27,000 تومان
  • 100 < : 25,000 تومان
  • BA-5R127-A49
  • MFGPN:  BA-5R127-A49
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Honeywell
  • توضیح:  MICROSWITCH 20AMP HONEYWELL MICROSWITCH
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 190,000 تومان
  • 50 < 100 : 185,000 تومان
  • 100 < : 175,000 تومان
  • BZ-2RW
  • MFGPN:  BZ-2RW
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Honeywell
  • توضیح:  15AMP/125V HONEYWELL MICROSWITCH
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 80,000 تومان
  • 100 < : 67,000 تومان
  • Z-15GW
  • MFGPN:  Z-15GW
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  ?
  • توضیح:  15AMP/125V HONEYWELL MICROSWITCH
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 62,000 تومان
  • 100 < : 60,000 تومان
  • TM1307
  • MFGPN:  TM1307
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  TEND
  • توضیح:   MICROSWITCH 15AMP/250V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 330,000 تومان
  • 50 < 100 : 310,000 تومان
  • 100 < : 295,000 تومان
  • BZ-2R-P3-J
  • MFGPN:  BZ-2R-P3-J
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Honeywell
  • توضیح:   MICROSWITCH
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 63,000 تومان
  • 100 < : 60,000 تومان
  • BA-3ST
  • MFGPN:  BA-3ST
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Honeywell
  • توضیح:  MICROSWITCH SPDT 25A 480V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 275,000 تومان
  • 50 < 100 : 270,000 تومان
  • 100 < : 267,000 تومان
  • AM1301
  • MFGPN:  AM1301
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Matsushita
  • توضیح:   MICROSWITCH 10A/250AC AM1301 Switch Z4G1R01B
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 63,000 تومان
  • 100 < : 60,000 تومان
  • AM21979
  • MFGPN:  AM21979
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  Matsushita
  • توضیح:  MICRO SWITCH 20 AMP 250 VAC
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 81,000 تومان
  • 100 < : 79,000 تومان
  • Z15G1703
  • MFGPN:  Z15G1703
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  HICHLY
  • توضیح:  Z15G SNAP ACTION SWITCH WITH HINGE ROLLER LEVER SPDT 15A 250
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 73,000 تومان
  • 100 < : 71,000 تومان
  • Z15G1303
  • MFGPN:  Z15G1303
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  HICHLY
  • توضیح:  Z15G SNAP ACTION SWITCH WITH HINGE ROLLER LEVER SPDT 15A 250
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 75,000 تومان
  • 50 < 100 : 73,000 تومان
  • 100 < : 71,000 تومان
  • Z15GW
  • MFGPN:  Z15GW
  • Generic:  Z15GW
  • تولیدکننده:  OMRON
  • توضیح:  MICROSWITCH 15A 250VAC Screw Mount Solder
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 65,000 تومان
  • 50 < 100 : 64,000 تومان
  • 100 < : 63,000 تومان
  • BZ-2RW80-T4
  • MFGPN:  BZ-2RW80-T4
  • Generic:  BZ2RW
  • تولیدکننده:  Honeywell
  • توضیح:  MICROSWITCH AC125,250,480V-10A1/8HP-AC 125V,1/4HP-AC 250V1/2A-DC125V,1/4A-DC250V
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 85,000 تومان
  • 50 < 100 : 84,000 تومان
  • 100 < : 83,000 تومان
  • BAF1-2RQNS-LH-J
  • MFGPN:  BAF1-2RQNS-LH-J
  • Generic:  BAF12
  • تولیدکننده:  usa
  • توضیح:   Limit Switch w/Roller Lever Snap Switch. 1/2A-125 VDC; 1/4A-250 VDC.
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 580,000 تومان
  • 50 < 100 : 575,000 تومان
  • 100 < : 573,000 تومان