مقاومت / Resistor

تعداد زیر شاخه ها:  21 تعداد محصولات:  1424


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • RK73Z2ATD
  • MFGPN:  RK73Z2ATD
  • Generic:  N/A
  • تولیدکننده:  KOA
  • توضیح:  JUMPER, 0 ohm, SURFACE MOUNT, 0805
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • MCU0805-25 0.1% 1 K
  • MFGPN:  MCU0805-25 0.1% 1 K
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  BEYSCHLAG
  • توضیح:  1 KOHM 0805 0.1% SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • RC05K7105J
  • MFGPN:  RC05K7105J
  • Generic:  1
  • تولیدکننده:  KOME
  • توضیح:  1 MOHM 5% SMD 0805
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CRCW080510K0J
  • MFGPN:  CRCW080510K0J
  • Generic:  10
  • تولیدکننده:  VISHAY
  • توضیح:  10 KOHM 5% 805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CRCW08051K50JNTA
  • MFGPN:  CRCW08051K50JNTA
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  VISHAY
  • توضیح:  1.5 KOHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CR21-223JT
  • MFGPN:  CR21-223JT
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  AVX
  • توضیح:  22 KOHM 805 5% SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • RC05K5223JT
  • MFGPN:  RC05K5223JT
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  KOME
  • توضیح:  22 KOHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CRCW080527R0FKTA
  • MFGPN:  CRCW080527R0FKTA
  • Generic:  27
  • تولیدکننده:  VISHAY
  • توضیح:  27 OHM 1% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • CR21-472J-T
  • MFGPN:  CR21-472J-T
  • Generic:  47
  • تولیدکننده:  KYOCERA AVX
  • توضیح:  4.7 K OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CR21-510JT
  • MFGPN:  CR21-510JT
  • Generic:  51
  • تولیدکننده:  AVX
  • توضیح:  51 OHM 0805 5% SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • RT0805BRD075K6
  • MFGPN:  RT0805BRD075K6
  • Generic:  56
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:   0.1 %, 25 ppm, 5600 ohm, SURFACE MOUNT, 0805
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 80 تومان
  • 50 < 100 : 76 تومان
  • 100 < : 72 تومان
  • RC0805JR-0762RL
  • MFGPN:  RC0805JR-0762RL
  • Generic:  62
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:  62 OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • RM10JTN101
  • MFGPN:  RM10JTN101
  • Generic:  100
  • تولیدکننده:  FENGHUA
  • توضیح:   100 OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • CR10-103JM
  • MFGPN:  CR10-103JM
  • Generic:  103
  • تولیدکننده:  TAD
  • توضیح:  10K OHMS,V,5% +/-TOL,-200,200PPM TC,0805 
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • RC0603JR-150R
  • MFGPN:  RC0603JR-150R
  • Generic:  150
  • تولیدکننده:  ATC
  • توضیح:  150 OHM 5% 0603 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • RT0805BRE07150RL
  • MFGPN:  RT0805BRE07150RL
  • Generic:  150
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:  150 OHM 1% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • RC0805JR-07180RL
  • MFGPN:  RC0805JR-07180RL
  • Generic:  180
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:  180 OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • MCU0805-25 0.1% 200R
  • MFGPN:  MCU0805-25 0.1% 200R
  • Generic:  200
  • تولیدکننده:  BEYSCHLAG
  • توضیح:  200 OHM 0.1% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • RC0805JR-073CR
  • MFGPN:  RC0805JR-073CR
  • Generic:  330
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:  330 OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان
  • RC0805FR-07470R
  • MFGPN:  RC0805FR-07470R
  • Generic:  420
  • تولیدکننده:  YAGEO
  • توضیح:  420 OHM 1% 805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 50 تومان
  • 50 < 100 : 48 تومان
  • 100 < : 45 تومان
  • CR21-470-JT
  • MFGPN:  CR21-470-JT
  • Generic:  470
  • تولیدکننده:  AVX
  • توضیح:  470 OHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان