آی سی / IC

تعداد زیر شاخه ها:  13 تعداد محصولات:  1179


قیمت قطعات بروز نیست لطفا قبل از خرید با پشتیبانی تماس بگیرید


زیر شاخه

  • UA4136DC
  • MFGPN:  UA4136DC
  • Generic:  4136
  • تولیدکننده:  Fairchild
  • توضیح:  General Performance Quad 741 Operational Amplifier.
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 5,742 تومان
  • 50 < 100 : 5,455 تومان
  • 100 < : 5,168 تومان
  • TL022MJG
  • MFGPN:  TL022MJG
  • Generic:  22
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  DUAL LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 18,810 تومان
  • 50 < 100 : 17,870 تومان
  • 100 < : 16,929 تومان
  • TL072
  • MFGPN:  TL072
  • Generic:  72
  • تولیدکننده:  ST MAL
  • توضیح:  Low noise JFET dual operational amplifiers
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 4,851 تومان
  • 50 < 100 : 4,609 تومان
  • 100 < : 4,366 تومان
  • CA82AE
  • MFGPN:  CA82AE
  • Generic:  82
  • تولیدکننده:  RCA
  • توضیح:  20MHz - 250MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 12,870 تومان
  • 50 < 100 : 12,227 تومان
  • 100 < : 11,583 تومان
  • TL084ACN
  • MFGPN:  TL084ACN
  • Generic:  84
  • تولیدکننده:  MOTO
  • توضیح:  J-FET AMPLIFIER CIRCUIT 14-PDIP
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 5,940 تومان
  • 50 < 100 : 5,643 تومان
  • 100 < : 5,346 تومان
  • LM124J
  • MFGPN:  LM124J
  • Generic:  124
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  General Purpose Amplifier Circuit 14-CERDIP
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 68,310 تومان
  • 50 < 100 : 64,895 تومان
  • 100 < : 61,479 تومان
  • LM258N
  • MFGPN:  LM258N
  • Generic:  258
  • تولیدکننده:  MOTO
  • توضیح:  General Purpose Amplifier 2 CIRCUIT 8-DIP
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,980 تومان
  • 50 < 100 : 1,881 تومان
  • 100 < : 1,782 تومان
  • LM318N
  • MFGPN:  LM318N
  • Generic:  318
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  OP AMP Single General Purpose A10 VOLT 8-Pi
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 20,196 تومان
  • 50 < 100 : 19,186 تومان
  • 100 < : 18,176 تومان
  • LM319J
  • MFGPN:  LM319J
  • Generic:  319
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  HIGH SPEED DUAL COMPARATOR
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 99,000 تومان
  • 50 < 100 : 8,415 تومان
  • 100 < : 79,200 تومان
  • LM319N
  • MFGPN:  LM319N
  • Generic:  319
  • تولیدکننده:  S
  • توضیح:   Analog Comparators Hi-Spd Dual Voltage
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 47,520 تومان
  • 50 < 100 : 45,540 تومان
  • 100 < : 43,560 تومان
  • LM319N
  • MFGPN:  LM319N
  • Generic:  319
  • تولیدکننده:  GOLDSTAR
  • توضیح:   Analog Comparators Hi-Spd Dual Voltage
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 47,520 تومان
  • 50 < 100 : 45,540 تومان
  • 100 < : 43,560 تومان
  • LM319N
  • MFGPN:  LM319N
  • Generic:  319
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:   Analog Comparators Hi-Spd Dual Voltage
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 49,500 تومان
  • 50 < 100 : 48,510 تومان
  • 100 < : 47,520 تومان
  • GL324
  • MFGPN:  GL324
  • Generic:  324
  • تولیدکننده:  GS
  • توضیح:  QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
  • حداقل خرید:  5 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 1,584 تومان
  • 50 < 100 : 1,505 تومان
  • 100 < : 1,426 تومان
  • LM324N
  • MFGPN:  LM324N
  • Generic:  324
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  Low Power Quad Operational Amplifier
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 7,326 تومان
  • 50 < 100 : 6,960 تومان
  • 100 < : 6,593 تومان
  • LF398N
  • MFGPN:  LF398N
  • Generic:  398
  • تولیدکننده:  TAIWAN
  • توضیح:  Sample-and-hold amplifiers
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 24,156 تومان
  • 50 < 100 : 22,948 تومان
  • 100 < : 21,740 تومان
  • LF444CM
  • MFGPN:  LF444CM
  • Generic:  444
  • تولیدکننده:  KOREA
  • توضیح:  IC SMD OPAMP JFET 1MHZ 14SOIC LOWPOWER
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 24,750 تومان
  • 50 < 100 : 23,513 تومان
  • 100 < : 22,275 تومان
  • CA741CE
  • MFGPN:  CA741CE
  • Generic:  741
  • تولیدکننده:  RCA
  • توضیح:  IC,OP-AMP,SINGLE,BIPOLAR,DIP,8PIN,PLASTIC IC 601 4GPACY5685
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 4,554 تومان
  • 50 < 100 : 4,326 تومان
  • 100 < : 4,099 تومان
  • LM741CN
  • MFGPN:  LM741CN
  • Generic:  741
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  IC OPAMP GP 1.MHZ 8DIP
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 4,950 تومان
  • 50 < 100 : 4,703 تومان
  • 100 < : 4,455 تومان
  • LM741J
  • MFGPN:  LM741J
  • Generic:  741
  • تولیدکننده:  National
  • توضیح:  Operational Amplifier
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 69,300 تومان
  • 50 < 100 : 65,835 تومان
  • 100 < : 62,370 تومان
  • LM747CN
  • MFGPN:  LM747CN
  • Generic:  747
  • تولیدکننده:  NA
  • توضیح:  Dual Operational Amplifier
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 23,760 تومان
  • 50 < 100 : 22,572 تومان
  • 100 < : 21,384 تومان
  • AN904
  • MFGPN:  AN904
  • Generic:  904
  • تولیدکننده:  N/A
  • توضیح:  MAGNETIC AMPLIFIER WITH LPR30 CONTROLLER
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 7,524 تومان
  • 50 < 100 : 7,148 تومان
  • 100 < : 6,772 تومان