ترمینال صد زوجی MDF


  • ترمینال صد زوجی MDF
  • MFGPN:  ترمینال صد زوجی MDF
  • Generic:  ترمینال IDC
  • تولیدکننده:  ITMC
  • توضیح:  ترمینال صد زوجی MDF ساخت ITMC طرح زیمنس, استوک
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 699,000 تومان
  • 50 < 100 : 689,000 تومان
  • 100 < : 669,000 تومان