TC4001


  • TC4001
  • MFGPN:  TC4001
  • Generic:  4001
  • تولیدکننده:  TOSHIBA
  • توضیح:  B-Suffix Series CMOS Gates
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 13,600 تومان
  • 50 < 100 : 12,920 تومان
  • 100 < : 12,240 تومان