MAX6643LBEVKIT


  • MAX6643LBEVKIT
  • MFGPN:  MAX6643LBEVKIT
  • Generic:  6643
  • تولیدکننده:  Maxim Integrated
  • توضیح:   Automatic Fan-Speed Controller, Configured for 5 to 12 V Fans
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 5,000,000 تومان
  • 50 < 100 : 5,000,000 تومان
  • 100 < : 5,000,000 تومان