SHT11


  • SHT11
  • MFGPN:  SHT11
  • Generic:  SHT11
  • تولیدکننده:  CHINA
  • توضیح:  .. این سنسور جهت اندازه گیری دما رنج 40- تا 123.8 درجه و رنج اندازه گیری رطوبت 0 تا 100% می باشد - دارای خروجی دیجیتال - سنسور نصب شده بر روی برد PCB .
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 95,000 تومان
  • 50 < 100 : 90,000 تومان
  • 100 < : 87,000 تومان