МР1-50-3-В


  • МР1-50-3-В
  • MFGPN:  МР1-50-3-В
  • Generic:  МР1-50-3-В
  • تولیدکننده:  RUSSIN
  • توضیح:  Panel Mount Male 50 PIN D=15 20x20
  • حداقل خرید:  1 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 96,000 تومان
  • 50 < 100 : 90,000 تومان
  • 100 < : 85,000 تومان