CRCW08051K50JNTA


  • CRCW08051K50JNTA
  • MFGPN:  CRCW08051K50JNTA
  • Generic:  15
  • تولیدکننده:  VISHAY
  • توضیح:  1.5 KOHM 5% 0805 SMD
  • حداقل خرید:  50 PCS
  قیمت:  
  • 1 < 50 : 30 تومان
  • 50 < 100 : 29 تومان
  • 100 < : 27 تومان